Corporate performance management

Ovládněte své informace
a získejte rychlý a jasný přehled.

CPM

Ovládněte své informace
a získejte rychlý a jasný přehled.

Přehledy klíčových ukazatelů

Mějte report hotový dříve, než dorazíte do práce. Získejte pravdivý přehled vašich ukazatelů, měřítek a dalších důležitých hodnot. Sestavením reportů a plánovacích formulářů na míru, nastavením jejich přepočtů a aktualizací dostanete správná data kdykoli je budete potřebovat. Aktuální, přehledné a dostupné z vašeho počítače, tabletu i mobilního telefonu.

Klíčové ukazatele

Mějte report hotový dříve, než dorazíte do práce. Získejte pravdivý přehled vašich ukazatelů, měřítek a dalších důležitých hodnot. Sestavením reportů a plánovacích formulářů na míru, nastavením jejich přepočtů a aktualizací dostanete správná data kdykoli je budete potřebovat. Aktuální, přehledné a dostupné z vašeho počítače, tabletu i mobilního telefonu.

Vše na jednom místě

Zajištění všech plánovacích a reportovacích procesů na jedné softwarové platformě udělá váš systém efektivním a jednodušším. Jeden software pro plánování, rozpočty a odhady napříč financemi, prodejem, nákupem, lidskými zdroji a mnoho dalšího. Spojte všechny uživatele plánování a data v jednom systému.

Vše na jednom místě

Zajištění všech plánovacích a reportovacích procesů na jedné softwarové platformě udělá váš systém efektivním a jednodušším. Jeden software pro plánování, rozpočty a odhady napříč financemi, prodejem, nákupem, lidskými zdroji a mnoho dalšího. Spojte všechny uživatele plánování a data v jednom systému.

Spolupráce více uživatelů

Více uživatelů může pracovat na podobných či stejných úkolech současně. Poskytněte uživatelům jediný zdroj pro prohlížení dat a umožněte zapojit více lidí do procesu plánování a prognóz.

Spolupráce

Více uživatelů může pracovat na podobných či stejných úkolech současně. Poskytněte uživatelům jediný zdroj pro prohlížení dat a umožněte zapojit více lidí do procesu plánování a prognóz.

Omezení chybovosti

Správný CPM systém má schopnost importovat data, propojovat databáze a různé informační zdroje. Propojením databází, excelových souborů a dalších zdrojů vznikne automatizovaný proces, který bude pravidelně dodávat aktuální data do předem připravených sad reportů, výpočtů nebo plánů bez další nutné asistence. Zbavte se každodenní neefektivní rutiny zpracování dat v různých tabulkách. Zefektivněte rozpočtové procesy a omezte aspekty lidské chyby.

Omezení chybovosti

Správný CPM systém má schopnost importovat data, propojovat databáze a různé informační zdroje. Propojením databází, excelových souborů a dalších zdrojů vznikne automatizovaný proces, který bude pravidelně dodávat aktuální data do předem připravených sad reportů, výpočtů nebo plánů bez další nutné asistence. Zbavte se každodenní neefektivní rutiny zpracování dat v různých tabulkách. Zefektivněte rozpočtové procesy a omezte aspekty lidské chyby.

Zabezpečení dat

Samozřejmostí je i bezpečí vašich dat a informací. Zajistíme kontrolovaný přístup založený na jasných rolích. Nastavíme pravidla tak, aby každý, kdo bude mít přístup k reportům a plánům viděl jenom konkrétní dostupnou část či sestavu dat. Přednastavíme i možnost abyste vy sami mohli upravovat přístup a role uživatelů.

Zabezpečení dat

Samozřejmostí je i bezpečí vašich dat a informací. Zajistíme kontrolovaný přístup založený na jasných rolích. Nastavíme pravidla tak, aby každý, kdo bude mít přístup k reportům a plánům viděl jenom konkrétní dostupnou část či sestavu dat. Přednastavíme i možnost abyste vy sami mohli upravovat přístup a role uživatelů.

KOMU JSME DODALI ZAKÁZKY V OBLASTI CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT?

JSME DISTRIBUČNÍM A IMPLEMENTAČNÍM PARTNEREM
S ŘADOU PRODUKTOVÝCH CERTIFIKACÍ

CPM

Zvyšujte výkonnost
svého podniku.
Neustále.

DALŠÍ  ŘEŠENÍ >

Data
intelligence

Řešení pro datovou analýzu a reporting. Podpora pro rozhodování managementu, stejně jako operativní řízení. 

Procesní
řízení

Optimalizace a automatizace procesů, podpora práce s dokumenty. Řešení pro bezpapírovou kancelář. 

Regulatorní
reporting

Automatizace zpracování reportovací povinnosti vůči ČNB pro klienty finančního trhu. 

Customer
Intelligence

Řízení obchodních a servisních aktivit k zákazníkům, automatizace marketingu.

DALŠÍ  ŘEŠENÍ >

Data
intelligence

Řešení pro datovou analýzu a reporting. Podpora pro rozhodování managementu, stejně jako operativní řízení. 

Procesní
řízení

Optimalizace a automatizace procesů, podpora práce s dokumenty. Řešení pro bezpapírovou kancelář. 

Regulatorní
reporting

Automatizace zpracování reportovací povinnosti vůči ČNB pro klienty finančního trhu. 

Customer
Intelligence

Řízení obchodních a servisních aktivit k zákazníkům, automatizace marketingu.