Na automatizaci procesů vyvíjíme vlastní nástroj Team assistant. Díky tomu dokážeme pružně reagovat na potřeby našich klientů. Společně s našimi partnery, kteří se specializují na jiné oblasti dodávek, přinášíme celistvé a efektivní řešení.