Kde a jak ho (vy)budovat, aby řešení dávalo finanční i provozní smysl?