PŘÍPADOVÁ STUDIE

Společnost České aerolinie, a.s. je česká letecká společnost s hlavní základnou na letišti Václava Havla v Praze. Jejich služby jsou založeny na bezpečnosti, kvalitě, zkušenostech a tradici. České aerolinie, a.s. byly založené již v roce 1923 a jedná se tak o pátou nejstarší dosud fungující aerolinii na světě.

Výzvy, které nás čekaly

V rámci skupiny byly zavedeny schvalovací postupy smluvních dokumentů. Ty byly řešeny pomocí různorodého SW. Stejným způsobem byly popsány a zpracovány i další procesy. Cílem bylo sjednotit řídící a schvalovací procesy a současně elektronickou evidenci se zajištěním přístupu oprávněných uživatelů dle funkce a činnosti, s možností následného auditu odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Zároveň byl kladen důraz na flexibilnost použité platformy s možností automatizace dalších procesů.

Očekávání od nasazení aplikace Team assistant:

  • přehledná elektronická evidence smluvních dokumentů
  • jednoduchý náhled na fázi procesu schvalování a podepisování dokumentu
  • rychlé a snadné přidání nové agendy/procesu

Jaká řešení jsme přinesli

Nasazení aplikace Team assistant pro oblast schvalování dokumentů:

  • sjednocení SW řešení
  • migrace dokumentů z původního SW do aplikace Team assistant
  • zabezpečení jednotného postupu napříč všemi společnostmi, pro každý typ dokumentu
  • vytvoření automaticky doplňované „schvalovací košilky“ dokumentu

Při úvodním modelování procesů byly využity stávající pracovní postupy a směrnice. Na základě zpětné vazby od uživatelů a na základě statistických informací o realizovaných případech jsou procesy dále průběžně optimalizovány. Součástí bylo školení koncových uživatelů i administrátorů aplikace.

Postupně byly přidávány další procesy: Seznamování s řídícími dokumenty organizace, Schvalování investičních záměrů, Žádosti o služební lety.

„Team assistant nám pomohl prosadit jednotnou metodiku zpracování smluvních dokumentů. Díky aplikaci je schvalování smluv jednoduché, všechny informace jsou na jednom místě a vždy po ruce. Možnost rozšiřovat aplikaci o další agendy je příjemný benefit, který šetří náklady na administraci dalších aplikací i školení uživatelů.“

Josef Adam

člen představenstva

Zajímá vás podobné řešení?