PŘÍPADOVÁ STUDIE

Daramis je soukromou realitní investiční společností, vlastní a spravuje několik administrativních budov a rezidenční projekt v Plzni o velikosti 226 bytů. Společnost vznikla v roce 2000 v České republice a od té doby vytváří trvalé hodnoty prostřednictvím realizace vysoce kvalitních projektů s vlastním inovativním inženýrstvím a zákaznicky orientovaným přístupem.

Aplikace Team assistant byla nasazena pro schvalování v oblasti přijatých faktur a nákupních objednávek. V rámci přijatých faktur a nákupních objednávek hlídá Team assistant vedle schvalovací matice a jednotlivých rolí ve workflow také budgety.

Agenda přijatých faktur pokrývá pořizování fyzických faktur s podporou třídícího skenovacího pracoviště a pořizování elektronických faktur. Přijaté faktury (pdf) se tak vkládají automaticky do systému, včetně zobrazení faktury v prohlížeči počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Výrazně je tak omezeno riziko ztráty faktury při jejím běhu napříč společností.

Byly zde dodány také procesy ke GDPR agendě – Žádosti subjektů údajů, Bezpečností incidenty, Záznamy o zpracování os. údajů, Rizika a nápravná opatření, Seznámení se s vnitřními dokumenty a poskytování Souhlasů zaměstnanců. Vše dohromady tvoří jednu evidenci s možností archivace dokumentů a vyhledávání.

Výzvy, které nás čekaly

S ohledem na růst a rozvoj se v dynamických developerských společnostech objevují požadavky na vytváření uceleného řešení pro podporu schvalovacích procesů. S růstem byznysu roste i objem příchozích dokladů, a tím se zvyšuje pravděpodobnost dvojí úhrady faktury. Mezi další požadavky patří také hlídání rozpočtů.

Jaká řešení jsme přinesli

Aplikace Team assistant byla nasazena pro schvalování v oblasti přijatých faktur a nákupních objednávek. V rámci přijatých faktur a nákupních objednávek hlídá Team assistant vedle schvalovací matice a jednotlivých rolí ve workflow také budgety.

Agenda přijatých faktur pokrývá pořizování fyzických faktur s podporou třídícího skenovacího pracoviště a pořizování elektronických faktur. Přijaté faktury (pdf) se tak vkládají automaticky do systému, včetně zobrazení faktury v prohlížeči počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Výrazně je tak omezeno riziko ztráty faktury při jejím běhu napříč společností.

Byly zde dodány také procesy ke GDPR agendě – Žádosti subjektů údajů, Bezpečností incidenty, Záznamy o zpracování os. údajů, Rizika a nápravná opatření, Seznámení se s vnitřními dokumenty a poskytování Souhlasů zaměstnanců. Vše dohromady tvoří jednu evidenci s možností archivace dokumentů a vyhledávání.

Další přidaná hodnota

Team assistant pomáhá s celkovým zrychlením obchodu. Kromě výše popsaných procesů díky své variabilitě dokáže zavést řád také do dalších oblastí. Hlavní přínosy jsou úspora času zaměstnanců, odbourání chybovosti a především úspora nákladů.

„Přechod na TAS nám výrazně zefektivnil proces evidence, schvalování a archivace objednávek a faktur a pomohl nám zorganizovat GDPR procesy.“

Tibor Mikoczi

Finance Director

Zajímá vás podobné řešení?