PŘÍPADOVÁ STUDIE

Dr. Max je jedním z největších lékárenských řetězců ve střední Evropě. V každé zemi, kde Dr. Max působí, se soustředí na zvyšování lékařské péče prostřednictvím poskytování přístupu k široké škále léčiv a lékárenských služeb. Síť lékáren Dr. Max zaměstnává více než 17 tisíc lidí v 8 zemích.

Výzvy, které nás čekaly

Skupinové projekty jsou řízeny na holdingové úrovni a postupně probíhá sjednocování firemních procesů a informačních technologií. Za účelem sjednocení a vylepšení plánovacího procesu bylo vybráno řešení Jedox. Nasazení probíhalo na holdingové úrovni.  


Původní implementační partner prokázal dobrou technickou znalost produktů Jedox, nicméně došlo k nesouladu mezi návrhem plánovacího modelu a business požadavky zákazníka. Z toho důvodu byl osloven Neit Consulting, aby převzal implementační projekt včetně business consultingu.

Jaká řešení jsme přinesli

Po analýze business požadavků zákazníka jsme doporučili vytvoření nových plánovacích modelů v nástrojích Jedox. Do analýzy jsme zapojili i koncové uživatele z financí a controllingu jednotlivých poboček, aby výsledné řešení svou funkcionalitou pokrývalo klíčové požadavky všech entit v rámci holdingu Dr. Max.

Architekturu skupinového plánovacího modelu jsme navrhli tak, aby řešení dodané v prvním kroku pro plánování bylo možné snadno následně doplnit o forecasting. Vytvořili jsme integrační rozhraní pro výměnu dat mezi plánovacím řešením Jedox, nástrojem pro finanční konsolidaci a datovým skladem pro reporting.

Díky intenzivnímu zapojení našich zkušených business konzultantů jsme v požadovaném čase úspěšně řešení nasadili. Implementace proběhla ve dvou fázích – nejprve pro budgeting a následně pro forecasting.

Další přidaná hodnota

Proces plánování je plně automatizovaný. 
 
Vstupní data uživatelé vkládají přímo do aplikace a je tak odstraněna změť nepřehledných Excel souborů. 
 
Plánování není závislé na dodání vstupních dat od IT oddělení. 
 
I přes rozsáhlost holdingu dobíhají plánovací procesy včas. 
 
Ušetřili jsme spoustu času výkonných lidí při manuální práci s daty.

Zajímá vás podobné řešení?