Developerská skupina Lighthouse Group působí v České republice od roku 2000. Všechny projekty realizovali v Praze, která je pro Lighthouse velkou výzvou. Všechny plány v hlavním městě se snaží naplňovat nejen s pokorou a úctou k jedinečné pražské architektuře vytvářené po staletí, ale zároveň s ohledem na životní styl současné doby. Dosud zanechali své stopy zejména na Praze 7 a Praze 9.

S ohledem na růst a rozvoj vznesla společnost Lighthouse požadavek na vytvoření uceleného řešení pro podporu schvalovacích procesů. S růstem společnosti rostl i objem příchozích dokladů a tím se zvýšila i pravděpodobnost dvojí úhrady faktury. Mezi další požadavky patřilo hlídání rozpočtu, a to celkem v 16 společnostech.
Mezi první procesy, které byly řešeny aplikací Team assistant, byly Objednávky, Přijaté faktury a Splátkový kalendář. V rámci Faktur a Objednávek se kromě schvalovací matice a jednotlivých rolí ve workflow hlídají také budgety. V případě vystavení objednávky se čerpání do přehledu rezervuje a v případě navázání faktury na objednávku se provede čerpání z rozpočtu.

Výzvy, které nás čekaly

S ohledem na růst a rozvoj vznesla společnost Lighthouse požadavek na vytvoření uceleného řešení pro podporu schvalovacích procesů. S růstem společnosti rostl i objem příchozích dokladů a tím se zvýšila i pravděpodobnost dvojí úhrady faktury. Mezi další požadavky patřilo hlídání rozpočtu, a to celkem v 16 společnostech.

Jaká řešení jsme přinesli

Mezi první procesy, které byly řešeny aplikací Team assistant, byly ObjednávkyPřijaté faktury a Splátkový kalendář. V rámci Faktur a Objednávek se kromě schvalovací matice a jednotlivých rolí ve workflow hlídájí také budgety. V případě vystavení objednávky se čerpání do přehledu rezervuje a v případě navázání faktury na objednávku se provede čerpání z rozpočtu.

Vzhledem k činosti společnosti řeší Lighthouse řadu plateb na základě Splátkových kalendářů. Pomocí aplikace Team assistant bylo zajištěno generování těchto opakovaných plateb a jejich schválení pomocí workflow.

Výměna dokladů mezi Team assistant a ERP Byznys byla vyřešena pomocí formátu ISDOC.

Postupem času jsme pomohli vyřešit řadu dalších procesů – GDPR – bezpečnostní incidenty a seznámení s dokumentem, Facility – záruční a pozáruční opravy, Dárkové šeky – proplácení a schvalování.

Další přidaná hodnota

Team assistant pomohl s celkovým zrychlením obchodu. Kromě původně požadovaných procesů díky své variabilitě zavedl řád i do dalších oblastí. Hlavní přínosy jsou úspora času zaměstnanců, odbourání chybovosti a především úspora nákladů.

Zajímá vás podobné řešení?