PŘÍPADOVÁ STUDIE

Plus500 je globální multi-aktivová fintech skupina provozující proprietární technologické obchodní platformy. Plus500 nabízí zákazníkům celou řadu obchodních produktů, včetně smluv o rozdílu („CFD“) a obchodování s akciemi a v USA nabízí Plus500 obchodování termínových kontraktů. Plus500 má prémiovou kotaci na hlavním trhu londýnské burzy cenných papírů (symbol: PLUS) a je součástí indexu FTSE 250.

Regulatorní reporting formou služby

Výzvy, které nás čekaly

Společnost Plus500CY Ltdje registrovaná na Kypru, reportující kyperskému regulátorovi. Po založení pobočky v ČR potřebovala vyřešit regulatorní reporting vůči ČNB, jelikož se jedná o mandatorní podmínku pro získání licence od ČNB. Zákazník potřeboval rychle najít vhodné řešení a s ohledem na nízký počet zaměstnanců se rozhodl tuto aktivitu outsourcovat.

Jaká řešení jsme přinesli

Pro klienty finančního trhu jsme vyvinuli komplexní řešení zpracování reportovací povinnosti odesílané do ČNB – REGINA (www.regulatornireporting.cz).

Společnosti Plus500 jsme navrhli použít toto řešení pro zajištění regulatorního reportingu pro CFD a akcie. Navíc jsme navrhli řešení REGINA poskytovat formou služby. Pro regulatorní reporting tak zákazník nemusel zajišťovat vlastní infrastrukturu, administrátory informačního systému, řešit zálohování a zajištění dostupnosti, dokonce ani nemusel najímat specialisty pro regulatorní reporting. Celé řešení regulatorního reportingu zajišťujeme formou ucelené služby za fixní měsíční paušální cenu.

Další přidaná hodnota

Celé řešení je dodáváno formou služby – zákazník se nemusí o nic starat, regulatorní reporting jako celek zajišťuje dodavatel na bázi end-to-end denního provozu.

Zákazník nemusí na regulatorní reporting najímat žádné interní specialisty.

Zákazník má kdykoli možnost ověřit funkčnost služby.

Dodavatel detekuje chyby ve zdrojových datech a pouze v tomto případě kontaktuje zákazníka pro objasnění.

Součástí služby je i monitoring změn v metodice regulatorního reportingu vydávané Českou národní bankou.

Zajímá vás podobné řešení?