Data intelligence

Spolupráce s Oracle

Publikováno 2. 6. 2022

Oracle Corporation poskytuje produkty a služby, které řeší prostředí podnikových informačních technologií po celém světě. Je to společnost známá pro svůj databázový software Oracle, systém pro správu relačních databází, včetně nástrojů pro vývoj a správu databází a pro počítačové systémy a software, jako jsou Solaris a Java.

Tato organizace působí již od roku 1977, kdy byla založena jako Software Development Laboratories v Kalifornii. Dnešní název Oracle dostala ale o pár let později, a to až v roce 1982. Tím krátce shrnuji, že Oracle působí na trhu již přes 44 let a má dlouholeté zkušenosti a tradice.

Spolupracovat s Oracle jsme začali již od našeho vzniku v roce 2005. Naše partnerství s Oracle tedy trvá úžasných 16 let a neustále na tomto vztahu aktivně pracujeme. Ať už absolvováním různých certifikací a zvyšování kvalifikací nebo udržováním častého a osobního kontaktu s lidmi v Oracle.

Partnerství je oboustranný obchod. Uzavřené smlouvy jsou na dobu určitou, a tak neustále uzavíráme nová a nová obchodní jednání. Partnerství je placené, ale výhody z něj plynou jak pro nás, tak pro Neit Group. V zásadě máme několik forem spolupráce. Přeprodáváme licence a služby, implementujeme ucelená řešení postavená na produktech Oracle, spolupracujeme s Oracle Consulting. Implementační projekty fungují tak, že produkty Oracle použijeme pro vytvoření uceleného řešení Business Intelligence (BI) nebo Data Warehouse (DWH – datový sklad). Na předání uceleného hotového řešení zákazníkovi potom navazujeme dodávkou technické podpory.

Řešení On-premise a Cloud

Abyste pochopili, co vlastně ta řešení neboli produkty jsou, tak je krátce shrnu a rozdělím. Produkty je možné rozdělit za prvé na On-premise a Cloud. On-premise znamená, že klient si nainstaluje a provozuje software sám u sebe na své vlastní infrastruktuře. Cloud je řešení, ke kterému se klient připojí vzdáleně a software je udržován samotným Oracle. Velkou většinu řešení Oracle provozuje v obou variantách. Neit pomáhá Oracle v podpoře prodeje hlavně cloudových řešení, protože Cloud je v posledních letech trendem a i služby, které nově vytváříme zákazníkům, jsou postavené na Oracle Cloud.

Produkty technologické a aplikační

Za druhé dělíme produkty na technologické a aplikační. Aplikační produkty jsou ucelená programová řešení. Oracle nabízí hned několik takovýchto řešení, které zastřešuje Enterprise Resource Planning (ERP, Plánování podnikových zdrojů). ERP je možné definovat jako sadu služeb, které spravují podnikové operace. Mezi tyto služby patří například Enterprise Performance Management (EPM, Řízení výkonu podniku),  Supply Chain & Manufacturing (SCM) – řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, Human Capital Management (HCM) – řízení lidských zdrojů, talentů a pracovních sil nebo Customer Experience (CX), to jsou informační systémy typu Customer Intelligence, Customer relationship management (CRM) – systém pro řízení vztahů se zákazníky, různé kampaňové nástroje a také systém pro segmentaci zákazníků.

Technologické produkty jsou platformou pro další rozvoj a vývoj. Jsou to například aplikační servery, databáze, Identity management (správa informací o uživatelích) a Content management (proces shromažďování, doručování, získávání informací a celkové správy informací).

Z pohledu technologií má Neit historicky nejhlubší zkušenost s databázemi, protože už od začátku nejvíce používáme Oracle Database pro tvorbu datových skladů. Dále s datovou integrací, a to jmenovitě s produkty Oracle Data Integrator (ODI) a Oracle GoldenGate. Tyto produkty používáme pro propojení dat mezi zdrojovými informačními systémy a datovým sklady. Také máme velkou zkušenost s analytickým nástrojem Oracle Business Intelligence, nově přejmenovaný na Oracle Analytics server. To je reportovací a analytický nástroj, jako například Power BI. Ale nejde zde jen o datovou vizualizaci, nabízí i různé aletry, dashboardy, proaktivní doručování reportů a notifikací přes SMS nebo e-mail a spoustu dalších možností, jako je KPI a Scorecard (tj. ve zkratce něco jako znázornění pokroku v čase).

Z pohledu aplikací má Neit největší zkušenost s oblastí EPM, a to konkrétně produkty Hyperion Planning pro plánování, Budgeting pro rozpočty, Forecasting pro prognózy a Hyperion Financial Management pro finanční konsolidaci.

Certfikace

Jak už bylo zmíněno na začátku, aktivně pečujeme o náš vztah s Oracle. Jedním z nástrojů, jak udržet prestižní a kvalitní vztah, jsou certifikace. Certifikace konzultantů jsou pro firmu velmi důležité. Umožňují nám lépe prodávat přidanou hodnotu, kterou v Neitu máme. Také se lépe dostáváme do tendrů, kde je vyžadována certifikace pro splnění kvalifikačních předpokladů. A hlavně je to jedna z velkých konkurenčních výhod pro naši firmu, a tedy i pro nás všechny, protože větší počet aktuálnějších certifikací pro nás znamená větší šanci, abychom zakázku získali právě my. Certifikace jsou ale dobré i pro konzultanty. Největší přínos je pro ně v tom, že konzultanti se naučí novou verzi produktu nebo nový produkt a zároveň si zvyšují svoji osobní bonitu, protože získané certifikace nesou jména konzultantů a zvyšují šanci na jejich umístitelnost na zákaznických projektech.

K dnešnímu dni jsme získali přes 160 certifikací. Do grafického vyobrazení jsou zahrnuty počty pouze se stávajícími zaměstnanci. Můžeme říct, že průměrně vznikne nebo se aktualizuje až 10 certifikací ročně.

Partnerský program

Kromě certifikací jsme součástí i partnerského programu, díky kterému můžeme přeprodávat Oracle produkty a cloudová řešení. Dříve jsme vlastnili status Gold Partner, tento program již ale neexistuje a nyní jsme členem Oracle PartnerNetwork (OPN), který pro partnery nabízí čtyři kvalifikace. Cloud BUILD Track je pro partnery, kteří poskytují komerčně dostupné produkty nebo služby postavené s Oracle Cloud. Cloud SELL Track je pro partnery, kteří dále prodávají Oracle Cloud. Třetí typ kvalifikace je Cloud SERVICE Track, to je pro partnery, kteří implementují, nasazují a spravují služby Oracle Cloud. Poslední kvalifikace je LICENSE & HARDWARE Track, pro partnery, kteří vyvíjí, poskytují servis nebo prodávají pomocí softwarových licencí nebo hardwarových produktů Oracle.

Neit Group má aktuálně kvalifikace LICENSE & HARDWARE TRACK a CLOUD SELL TRACK.

A ještě jedna připomínka z posledních let. Jako partner Oracle jsme na konci roku 2019 získali ocenění – Inovativní partner roku 2019.

Na závěr tohoto článku o spolupráci s Oracle je potřeba moc poděkovat všem, kdo se na partnerství podílí, ať už komunikací s lidmi v Oracle, certifikací nebo jakoukoli jinou účastí, protože bez Vás všech by naše spolupráce nebyla na tak dobré a vysoké úrovni jako nyní je. Děkujeme!