Společnost Žabka je zavedenou sítí prodejen potravin v Čechách, zejména pak v Praze a Středočeském kraji. Cílem a vizí společnosti je poskytnout zákazníkům snadný a pohodlný nákup, nabízet co nejširší sortiment, aby zde vždy nalezli to, co zrovna potřebují a zajistit jejich maximální spokojenost s obchody a službami Žabka.

Pro automatizaci interních procesů byl implementován systém Team assistant. Pilotním procesem v rámci aplikace se stalo zadávání požadavků na opravy v prodejnách a evidence jejich způsobu vyřešení. Celkové řešení mělo za úkol zpřehlednit zadávání požadavků na opravy a zavést lepší informovanost pro franšízanty, jak je s jejich požadavkem nakládáno. Systém měl také internímu technikovi automaticky tvořit seznam incidentů, ze kterého by si mohl technik optimálněji plánovat služební cesty.

Výzvy, které nás čekaly

Interní procesy společnosti pro řešení komunikace personálu centrály s prodejnami byly založeny převážně na telefonické a e-mailové výměně informací v kombinaci s web aplikacemi. Tento systém však zastaral a nebylo jej možné přizpůsobovat dynamickým změnám ve společnosti. Řízení široké škály interních procesů zahrnujících jak franšízanty na prodejnách, tak interní pracovníky mateřské centrály bylo neefektivní, zdlouhavé a neprůkazné. Bylo potřeba nasadit pro tuto IT oblast informační systém, který by byl velmi univerzální a za rozumné finanční prostředky schopen výhledově pojmout co nejvíce interních procesů.

Jaká řešení jsme přinesli

Pro automatizaci interních procesů byl implementován systém Team assistant. Pilotním procesem v rámci aplikace se stalo zadávání požadavků na opravy v prodejnách a evidence jejich způsobu vyřešení. Celkové řešení mělo za úkol zpřehlednit zadávání požadavků na opravy a zavést lepší informovanost pro franšízanty, jak je s jejich požadavkem nakládáno. Systém měl také internímu technikovi automaticky tvořit seznam incidentů, ze kterého by si mohl technik optimálněji plánovat služební cesty.

Přínosy aplikace Team assistant v procesu zadávání žádostí o opravy jsou následující: ‍

Franšízanti – jasný postup pro zadávání požadavku; přehledná informace, v jakém stavu se požadavek nachází; možnost sledovat postup požadavku; přehled historických požadavků za prodejnu. ‍

Tesco Franchise Stores – jasné přidělování úkolů zainteresovaným uživatelům a řízení termínů, rychlý přehled o všech žádostech; nastavené termíny pro schválení schvalovateli (zrychlení procesu); rychlé vyhodnocení žádostí jednotlivých prodejen; možnost analýzy vytíženosti interního technika; historie všech oprav s délkou trvání.

Následná řešení v aplikaci TAS

Jelikož je aplikace velmi univerzální a lze v ní definovat procesy i na straně klienta zaškoleným pracovníkem, jsou v aplikaci vytvářeny další procesy bez pomoci Neit Consulting. V současné době je tak vytvořeno a užíváno 9 předem definovaných interních procesů a další průběžně přibývají.

„Vzhledem k požadavku zefektivnit a zpřesnit interní komunikaci ve společnosti jsme hledali flexibilní nástroj, který bude vyhovovat velké většině našich specifických procesů a zároveň bude přívětivý pro uživatele. Aplikace Team assistant nastavila jasná pravidla v komunikaci mezi franšízanty a centrálou. Velkou výhodou aplikace je také šetření nákladů díky jednoduchému vytváření šablon procesů vlastními silami, bez pomoci konzultantů z Neit Consulting.“

Jiří Bohuslav

‍IT manažer, Tesco Franchise Stores ČR a.s.

Zajímá vás podobné řešení?