PŘÍPADOVÁ STUDIE

Zentiva je významná farmaceutická společnost s více než 2 500 zaměstnanci po celé Evropě a výrobními závody v Praze a Bukurešti. Cílem Zentivy je dosáhnout vedoucí pozice v oblasti generik a volně prodejných léků.

Výzvy, které nás čekaly

Po odchodu ze skupiny Sanofi identifikoval management Zentivy výraznou potřebu pro zavedení jednotného skupinového řešení pro plánování, budgeting a forecasting. V rámci výběrového řízení byla vybrána platforma Jedox. Implementačním partnerem řešení byl Neit Consulting se zajištěním quality assurance ze strany konzultačního týmu Jedox. 

Jaká řešení jsme přinesli

Na úvodní analytické workshopy jsme navázali agilním implementačním projektem. Celkový rozsah projektu ZECOS (ZEntiva COntrolling System) jsme rozdělili do třech hlavních implementačních fází tak, aby byly koncovým uživatelům rychle a postupně dodávány jednotlivé funkční oblasti – Net Sales, Gross to Net, Price/Volume effect, SCOTT, P&L (Axtual), FTE, Budget/Forecast, Workflw a další návazné reporty. Po dodání prvních ucelených částí projektu jsme paralelně s pokračováním implementace dalších business oblastí začali poskytovat služby podpory provozu pod striktními SLA parametry, jelikož řešení Jedox je považované za významnou aplikaci pro podporu řízení společnosti.

Další přidaná hodnota

Koncoví uživatelé se soustředí na analýzu informací místo tvorby reportů. V reportech jsou srovnatelná data přes všechny země. Přes všechny země je jednotná sada reportů.

Zajímá vás podobné řešení?