Podporujeme rozhodování
na základě dat, ne pocitů.

Podporujeme rozhodování
na základě dat, ne pocitů.

Naše řešení

Dodáváme řešení pro podporu rozhodování.

Data
intelligence

Řešení pro datovou analýzu a reporting. Podpora pro rozhodování managementu, stejně jako operativní řízení. 

Procesní
řízení

Optimalizace a automatizace procesů, podpora práce s dokumenty. Řešení pro bezpapírovou kancelář. 

Corporate
performance
management

Systémy pro plánování, budgeting a forecasting. Řešení pro finanční konsolidaci. 

Regulatorní
reporting

Automatizace zpracování reportovací povinnosti vůči ČNB pro klienty finančního trhu. 

Customer
Intelligence

Řízení obchodních a servisních aktivit k zákazníkům, automatizace marketingu.

Naše řešení

Dodáváme řešení pro podporu rozhodování.

Data
intelligence

Řešení pro datovou analýzu a reporting. Podpora pro rozhodování managementu, stejně jako operativní řízení. 

Procesní
řízení

Optimalizace a automatizace procesů, podpora práce s dokumenty. Řešení pro bezpapírovou kancelář. 

Corporate
performance
management

Systémy pro plánování, budgeting a forcasting. Řešení pro finanční konsolidaci.

Regulatorní
reporting

Automatizace zpracování reportovací povinnosti vůči ČNB pro klienty finančního trhu. 

Customer
Intelligence

Řízení obchodních a servisních aktivit k zákazníkům, automatizace marketingu.

Nevíte si rady, co přesně potřebujete?

Vyberte si podle zaměření vašeho businessu.

Finanční
instituce

 • Reportujete České národní bance a hledáte ucelené řešení? Dodáme vám řešení pro Solvency II reporting.
  #RegulatorniReporting

 • Vystavíme datový sklad se specializovanými datamarty a reportingovou a analytickou platformu pro obchodní i finanční controlling.
  #DataIntelligence

 • Zautomatizujeme vaši obchodní a smluvní dokumentaci – objednávky, faktury, smlouvy. Dodáme workflow pro splátkový kalendář. Poskytneme zpracování pošty z datových schránek.
  #ProcesniRizeni

Výrobní
společnost

 • Dodáme jednotnou reportingovou platformu včetně předpřipravených reportů pro sledování výroby, běhu výrobku výrobním procesem a optimalizaci skladových zásob. Vytvoříme skupinový datový sklad s jednotnou reportingovou platformou a BI kompetenčním centrem.
  #DataIntelligence

 • Automatizujeme pro vás proces přijetí poptávky, kalkulace zakázky, zadání do výrobního procesu, sledování efektivity výroby. Zajistíme jednotné řízení procesů. Managementu holdingu tak budou v každý okamžik přístupné detailní informace o všech kontrolovaných entitách.
  #ProcesniRizeni

 • Poskytneme nástroj pro finanční konsolidaci, aby měl finanční ředitel jasný přehled o hospodaření celé skupiny.
  #CorporatePerformanceManagement

Holdingová
společnost

 • Poskytneme nástroj pro finanční konsolidaci, aby měl finanční ředitel jasný přehled o hospodaření celé skupiny. Platforma pro plánování a forecasting vám ušetří spoustu času, který byste jinak strávili správou sady Excel souborů.
  #CorporatePerformanceManagement

 • Jednotné business názvosloví přes všechny entity holdingu? Srovnání výkonu dceřiných společností přes jednotná KPI? Stejná pravidla pro schvalování smluv, objednávek a faktur přes celý holding? Samozřejmě!
  #ProcesniRizeni

Výroba a distribuce
léčiv a zdravotnických
zařízení

 • Platforma pro plánování a forecasting vám ušetří spoustu času, který byste jinak strávili správou sady Excel souborů.
  #CorporatePerformanceManagement

 • Zautomatizujeme vaši obchodní a smluvní dokumentaci – objednávky, faktury, smlouvy a další. 
  #ProcesniRizeni

Obchodní
společnost

 • Poskytneme ucelené řešení pro vyhodnocování efektivity obchodní sítě. Prostřednictvím segmentace zákazníků a vyhodnocování efektivity obchodních kampaní zvýšíme výtěžnost vašeho obchodu a marketingu.
  #DataIntelligence

 • Zautomatizujeme vaši obchodní a smluvní dokumentaci – objednávky, faktury, smlouvy, obchodní procesy a další.
  #ProcesniRizeni

Státní a veřejná
správa

 • Umíme vystavět robustní datový sklad a ucelené reportingové řešení tak, aby vyhovovalo všem standardům a požadavkům státní a veřejné zprávy a financování z evropských dotačních programů. Zajistíme řešení datové kvality, včetně kontroly oproti rejstříkovým datům.
  #DataIntelligence

 • Nasazením procesního řízení usnadníme přípravu dokumentace pro zasedání rady města a zastupitelstva obce. Vytvoříme procesní podporu dotačních programů. Dodáme systém pro seznamování se se směrnicemi a organizačními předpisy.
  #ProcesniRizeni

IT
společnost

Developerská
společnost

 • Zautomatizujeme vaši obchodní a smluvní dokumentaci – objednávky, faktury, smlouvy. Dodáme workflow pro splátkový kalendář. Poskytneme zpracování pošty z datových schránek.
  #ProcesniRizeni

 • Dodáme datovou analytiku v podobě heat maps pro chytré budovy – sledování pohybu osob, optimalizace spotřeby energií a pod.
  #DataIntelligence