Město Říčany implementovalo Team assistant pro řízení a automatizaci 16 procesů.