Vytvořili jsme ucelené řešení pro automatizaci regulatorního reportingu pro finanční instituce.