Úvod do problematiky
udržitelnosti a ESG reportingu

Srdečně vás zveme na technologicky orientovanou snídani, která přináší aktuální přehled služeb a řešení Neit Consulting v oblasti ESG reportování.

Úvod do problematiky
udržitelnosti a ESG reportingu

Srdečně vás zveme na technologicky orientovanou snídani, která přináší aktuální přehled služeb a řešení Neit Consulting v oblasti ESG reportování.

Proč by vás měl zajímat ESG reporting?

 • Povinnost: Rostoucí povinnost vykazovat ESG reporty se bude postupně vztahovat na stále více firem.
 • Investiční příležitosti: Přehledné a správné ESG výkazy otevírají nové investiční možnosti.
 • Snížení rizika: Identifikujte a minimalizujte rizika spojená s neudržitelnými praktikami.
 • Transparentnost a vedení: Od odpovědného vedení firmy se očekává transparentní ESG reporting.
 • Podpora udržitelnosti: Stále větší tlak veřejnosti, investorů a regulátorů na udržitelné výrobní a obchodní postupy.
 • Zlepšení obrazu: Pozitivní ESG profil vede k větší loajalitě zákazníků i dodavatelů a k posílení pověsti značky.


Co se dozvíte?

 • Seznámíme vás se základními pojmy z oblasti povinného reportování, udržitelnosti ESG z pohledu IT a představíme portfolio produktů a služeb, které v této oblasti společnost Neit Consulting nabízí.
 • Dozvíte se důležité informace k efektivnímu nastartování ESG projektu.
 • Poskytneme vám ucelený pohled na oblast ESG reportingu.
 • Představíme vám aktuální časovou osu pro mandatorní ESG reporting.
 • Podělíme se s vámi o naše zkušenosti s nasazováním ESG řešení.

Proč by vás měl zajímat ESG reporting?

 • Povinnost: Rostoucí povinnost vykazovat ESG reporty se bude postupně vztahovat na stále více firem.
 • Investiční příležitosti: Přehledné a správné ESG výkazy otevírají nové investiční možnosti.
 • Snížení rizika: Identifikujte a minimalizujte rizika spojená s neudržitelnými praktikami.
 • Transparentnost a vedení: Od odpovědného vedení firmy se očekává transparentní ESG reporting.
 • Podpora udržitelnosti: Stále větší tlak veřejnosti, investorů a regulátorů na udržitelné výrobní a obchodní postupy.
 • Zlepšení obrazu: Pozitivní ESG profil vede k větší loajalitě zákazníků i dodavatelů a k posílení pověsti značky.


Co se dozvíte?

 • Seznámíme vás se základními pojmy z oblasti povinného reportování, udržitelnosti ESG z pohledu IT a představíme portfolio produktů a služeb, které v této oblasti společnost Neit Consulting nabízí.
 • Dozvíte se důležité informace k efektivnímu nastartování ESG projektu.
 • Poskytneme vám ucelený pohled na oblast ESG reportingu.
 • Představíme vám aktuální časovou osu pro mandatorní ESG reporting.
 • Podělíme se s vámi o naše zkušenosti s nasazováním ESG řešení.

Kdy? Ve středu 29. května 2024 v 9:00 (Uložit do kalendáře Google | Outlook)
Kde? Galerie Louvre, Národní 22, Praha 1
Cena: zdarma
Registrace: Automaticky vyplněním přihlašovacího formuláře
Kapacita: Omezena na 20 míst
Řečník: Radek Špimr, senior ESG konzultant

Agenda

9:00
Příchod účastníků, registrace, občerstvení

9:30
Úvod
Renata Dvořáková, General Manager

9:35
Základní termíny, povinnosti
Radek Špimr, senior ESG konzultant

 • ESG Reporting Timeline
 • Technické předpoklady pro úspěšný reporting
 • Nabídka Neit Consulting služeb v oblasti ESG
 • Praktické informace, reference
 • Shrnutí a závěr

11:15
Diskuze

Agenda

9:00
Příchod účastníků, registrace, občerstvení

9:30
Úvod
Renata Dvořáková, General Manager

9:35
Základní termíny, povinnosti
Radek Špimr, senior ESG konzultant

 • ESG Reporting Timeline
 • Technické předpoklady pro úspěšný reporting
 • Nabídka Neit Consulting služeb v oblasti ESG
 • Praktické informace, reference
 • Shrnutí a závěr

11:15
Diskuze

Potkáte se na snídani s námi?

Zaregistrujte se přes formulář

Potkáte se
na snídani s námi?

Zaregistrujte se přes formulář

Kdo bude mít největší prospěch z účasti?

ESG snídaně je vhodná pro manažery, odborníky a pracovníky v oblasti udržitelnosti, IT manažery, vedoucí oddělení reportingu, analytiky a všechny zúčastněné na procesu ESG reportingu ve firmě. Ale také pro ty, kteří se zajímají o zavádění a správu ESG reportingu ve firmě a o možnosti jeho integrace do firemních procesů.

Kdo bude mít největší prospěch z účasti?

ESG snídaně je vhodná pro manažery, odborníky a pracovníky v oblasti udržitelnosti, IT manažery, vedoucí oddělení reportingu, analytiky a všechny zúčastněné na procesu ESG reportingu ve firmě. Ale také pro ty, kteří se zajímají o zavádění a správu ESG reportingu ve firmě a o možnosti jeho integrace do firemních procesů.

Nevyhovuje vám termín snídaně, ale chcete se potkat?

Kontaktujte nás přes formulář

Nevyhovuje vám termín snídaně, ale chcete se potkat?

Kontaktujte nás přes formulář