ESG (Environmental, Social, & Governance)

Udržitelnější a zodpovědnější datový ekosystém

Nedílnou součástí dlouhodobě udržitelného podnikání jsou bezesporu hlediska životního prostředí, sociálních věcí a řízení organizace (Environmental, Social, and GovernanceESG). Jako konzultač společnost silně orientovaná na datovou analytiku a business inteligence poskytujeme pro oblast ESG reportingu ucelené konzultační služby. Zde je krátké shrnutí, jak naše řešení na míru mohou zlepšit Vaši snahu o úspěšné reportování ESG: 

Kvalitní zdroje dat

Efektivní ESG reporting začíná u spolehlivých dat. Naši odborníci spolupracují s vaším týmem na identifikaci relevantních zdrojů dat v rámci architektury vašich podnikových systémů.
 

Zajistíme, aby shromážděná data byla úplná, přesná a v souladu s metrikami ESG. Od spotřeby energie až po ukazatele sociálního dopadu. 

Kvalitní zdroje dat

Efektivní ESG reporting začíná u spolehlivých dat. Naši odborníci spolupracují s vaším týmem na identifikaci relevantních zdrojů dat v rámci architektury vašich podnikových systémů.

Zajistíme, aby shromážděná data byla úplná, přesná a v souladu s metrikami ESG. Od spotřeby energie až po ukazatele sociálního dopadu. 

Metodika a techniky odhadu

Vykazování ESG reportů zahrnuje kvalitativní metriky nad rámec tradičních finančních dat. Naši konzultanti vás provedou metodikou a odhadovacími technikami potřebnými pro robustní výkaznictví.  

Pracujeme na novém katalogu našich služeb ESG, abychom mohli nabídnout několik variant a možností reportovacích nástrojů pro velké podniky nebo i pro menší SMB zákazníky. 

Jdeme nad rámec pouhé shody s předpisy. Naše ESG reportovací řešení se hladce integrují s vašimi stávajícími datovými sklady (DWH) a systémy Business Intelligence (BI). 

Zviditelněním dopadů na životní prostředí, sociální odpovědnost a postupy správy a řízení poskytujeme komplexní pohled na výkon vaší organizace v oblasti udržitelnosti. 

Metodika a techniky odhadu

Vykazování ESG reportů zahrnuje kvalitativní metriky nad rámec tradičních finančních dat. Naši konzultanti vás provedou metodikou a odhadovacími technikami potřebnými pro robustní výkaznictví.  

Pracujeme na novém katalogu našich služeb ESG, abychom mohli nabídnout několik variant a možností reportovacích nástrojů pro velké podniky nebo i pro menší SMB zákazníky. 

Jdeme nad rámec pouhé shody s předpisy. Naše ESG reportovací řešení se hladce integrují s vašimi stávajícími datovými sklady (DWH) a systémy Business Intelligence (BI). 

Zviditelněním dopadů na životní prostředí, sociální odpovědnost a postupy správy a řízení poskytujeme komplexní pohled na výkon vaší organizace v oblasti udržitelnosti. 

Transformace a čištění dat

Nezpracovaná data potřebují transformaci pro účely reportingu. Naši datoví inženýři čistí a transformují data ESG a zajišťují jejich přesnost a konzistenci. 

Integrací ESG reportingu do stávajících procesů zefektivňujeme tok dat a zvyšujeme efektivitu reportingu. 

Nabízíme osvědčené řešení sběru dat a manažerského reportingu založené na našich dlouhodobých zkušenostech s projekty finančního i nefinančního reportingu. 

Transformace a čištění dat

Nezpracovaná data potřebují transformaci pro účely reportingu. Naši datoví inženýři čistí a transformují data ESG a zajišťují jejich přesnost a konzistenci. 

Integrací ESG reportingu do stávajících procesů zefektivňujeme tok dat a zvyšujeme efektivitu reportingu. 

Nabízíme osvědčené řešení sběru dat a manažerského reportingu založené na našich dlouhodobých zkušenostech s projekty finančního i nefinančního reportingu. 

Přizpůsobené metriky a KPI

Naším cílem je poskytnout ucelený pohled na úsilí vaší organizace o udržitelnost. 

Vykazování ESG není univerzální. Spolupracujeme s vaším týmem na definování smysluplných KPI specifických pro vaše odvětví a obchodní cíle. 

Ať už jde o sledování energetické účinnosti, pohody zaměstnanců nebo transparentnosti dodavatelského řetězce, naše metriky odpovídají jedinečné situaci vašeho podnikání. 

Přizpůsobené metriky a KPI

Naším cílem je poskytnout ucelený pohled na úsilí vaší organizace o udržitelnost. 

Vykazování ESG není univerzální. Spolupracujeme s vaším týmem na definování smysluplných KPI specifických pro vaše odvětví a obchodní cíle. 

Ať už jde o sledování energetické účinnosti, pohody zaměstnanců nebo transparentnosti dodavatelského řetězce, naše metriky odpovídají jedinečné situaci vašeho podnikání. 

Soulad a záruky

Regulační požadavky se stále vyvíjejí. Směrnice Evropské unie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vyžaduje přesné a jednotné vykazování ESG dat. 

Naše služby zahrnují spolupráci s klíčovými poskytovateli reportovacích nástrojů ESG za účelem zajištění souladu a budování důvěry investorů. 

Soulad a záruky

Regulační požadavky se stále vyvíjejí. Směrnice Evropské unie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vyžaduje přesné a jednotné vykazování ESG dat. 

Naše služby zahrnují spolupráci s klíčovými poskytovateli reportovacích nástrojů ESG za účelem zajištění souladu a budování důvěry investorů. 

Transparentnost

Naší klíčovou snahou je připravit data pro ESG reportování transparentně. Stejně tak veškeré procesní a datové úkony jsou transparentní a dohledatelné.   

Transparentnost

Naší klíčovou snahou je připravit data pro ESG reportování transparentně. Stejně tak veškeré procesní a datové úkony jsou transparentní a dohledatelné.   

Integrace s podnikovými systémy

ESG reportování by se mělo hladce integrovat s vašimi stávajícími systémy. Zajistíme začlenění ESG reportů do vašeho stávajícího datového skladu a reportingového řešení. 

S využitím vašich vnitřních kontrol zvyšujeme transparentnost a odpovědnost. 

Propojením cílů ESG se strategickými iniciativami dosáhneme pozitivního dopadu napříč celou vaší organizací. 

Integrace s podnikovými systémy

ESG reportování by se mělo hladce integrovat s vašimi stávajícími systémy. Zajistíme začlenění ESG reportů do vašeho stávajícího datového skladu a reportingového řešení. 

S využitím vašich vnitřních kontrol zvyšujeme transparentnost a odpovědnost. 

Propojením cílů ESG se strategickými iniciativami dosáhneme pozitivního dopadu napříč celou vaší organizací. 

Proč zvolit Neit Consulting pro ESG Reporting? 

Odbornost: Naši zkušení konzultanti rozumí datům, technologiím i problematice udržitelnosti. 

Zkušenosti: Máme rozsáhlé zkušenosti a znalosti v oblasti reportingu, datových skladů a datové analytiky. Business Process Management platforma Team assistant, kterou vyvíjíme a dodáváme, může být důležitým zdrojem dat pro finální ESG reporty. Jsme implementačním partnerem pro Enterprise Performance Management platformu Jedox, která je díky rozšíření o modul Jedox ESG ideální příležitostí pro vytvoření kompletní sady řešení pro ESG. 

Spolehlivá data: Poskytujeme spolehlivá data pro ESG, která obstojí při kontrole, podporují vaši finanční a reputační spolehlivost a jsou připravena k auditu. 

V Neit Consulting není ESG jen módní slovo. Reportování a ESG se prolíná veškerými našimi aktivitami. Připojte se k nám na této cestě k udržitelnějšímu a zodpovědnějšímu datovému ekosystému. Společně můžeme vybudovat lepší a odpovědnou budoucnost pro podniky, komunity a celou planetu.  

DALŠÍ  ŘEŠENÍ >

Data Intelligence

Řešení pro datovou analýzu a reporting. Podpora pro rozhodování managementu, stejně jako operativní řízení. 

Procesní
řízení

Optimalizace a automatizace procesů, podpora práce s dokumenty. Řešení pro bezpapírovou kancelář. 

Corporate
performance
management

Systémy pro plánování, budgeting a forecasting. Řešení pro finanční konsolidaci. 

Regulatorní
reporting

Automatizace zpracování reportovací povinnosti vůči ČNB pro klienty finančního trhu. 

Customer
Intelligence

Řízení obchodních a servisních aktivit k zákazníkům, automatizace marketingu.

DALŠÍ  ŘEŠENÍ >

Procesní
řízení

Optimalizace a automatizace procesů, podpora práce s dokumenty. Řešení pro bezpapírovou kancelář. 

Corporate
performance
management

Systémy pro plánování, budgeting a forecasting. Řešení pro finanční konsolidaci. 

Regulatorní
reporting

Automatizace zpracování reportovací povinnosti vůči ČNB pro klienty finančního trhu. 

Customer
Intelligence

Řízení obchodních a servisních aktivit k zákazníkům, automatizace marketingu.