O potřebě automatizovat a digitalizovat procesy se mluví hodně, ale o tom, jak to dělat efektivně, už málo.