PŘÍPADOVÁ STUDIE

Společnost ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services je přední finanční společností na českém trhu zaměřující se na financování a podporu prodeje aut, služby pro fleet a související služby.

Platformu pro procesní řízení Team assistant jsme nasadili pro oblasti Přijaté faktury, Nákupní objednávky a Servisní faktury. Pro tyto procesy byla nastavena jednotná pravidla jejich zpracování. Vytvořili jsme integrační rozhraní mezi jednotlivými systémy a aplikací Team assistant. V případě přijatých faktur sledujeme úhrady přijatých faktur v systému SAP. Vytvořili jsme také integrační rozhraní mezi stávajícím vnitřním informačním systémem a aplikací Team assistant. Přes scanovací pracoviště jsou faktury skenovány a hromadně importovány do aplikace, kde probíhá jejich zpracování a archivace. Díky zavedení aplikace Team assistant lze ročně pohodlně zpracovávat cca 60 000 servisních faktur, 2 500 přijatých faktur a 1 500 objednávek. Především díky automatizaci v oblasti servisních faktur došlo k velké finanční úspoře.

Výzvy, které nás čekaly

Volkswagen Financial Services inicioval výběrové řízení na návrh a implementaci workflow pro dodavatelské faktury.

Hlavní cíle výběrového řízení byly:

  • zautomatizování procesu, nastavení elektronického workflow s cílem zrychlit a zjednodušit práci s fakturami, odstranit nadbytečnou administrativu a omezit fyzický kontakt s dokumenty
  • uživatelsky přívětivý, snadno udržovatelný a stabilní nástroj pro WF
  • implementace nástroje na digitalizaci dokumentů, vytěžování dat není primárně požadováno
  • implementace WF

Ve výběrovém řízení byla vybrána platforma Team assistant.

Jaká řešení jsme přinesli

Team assistant jsme navrhli nasadit pro oblasti Přijaté faktury a Nákupní objednávky a Servisní faktury. Pro tyto procesy byla nastavena jednotná pravidla jejich zpracování.

Vytvořili jsme integrační rozhraní mezi jednotlivými systémy a aplikací Team assistant. V případě přijatých faktur sledujeme úhrady přijatých faktur v systému SAP.

Vytvořili jsme integrační rozhraní mezi stávajícím vnitřním informačním systémem a aplikací Team assistant. Přes scanovací pracoviště jsou faktury skenovány a hromadně importovány do aplikace, kde probíhá jejich zpracování a archivace.

Přínosy vybraného řešení

Díky zavedení aplikace Team assistant lze ročně pohodlně zpracovávat cca 60 000 servisních faktur, 2 500 přijatých faktur a 1 500 objednávek. Především díky automatizaci v oblasti servisních faktur došlo k velké finanční úspoře.

Zajímá vás podobné řešení?