Z role implementátora SW řešení třetích stran se dostáváme do role tvůrce vlastního software – vytváříme koncept platformy pro procesní řízení.