PŘÍPADOVÁ STUDIE

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. Zaručuje seriózní jednání s pojištěnci a lékaři. O své pojištěnce pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje na 27 tisíc poskytovatelů.

Výzvy, které nás čekaly

Primárním požadavkem byla potřeba pravidelného ročního reportingu vůči NÚKIB. Reporting je v podobě textové zprávy, která musí obsahovat informace o monitorování podezřelého chování uživatelů. Tyto informace byly sbírány jednorázově a nesystematicky. Jejich vyhodnocování bylo pracné. Poptávané řešení mělo tuto činnost automatizovat.

Jaká řešení jsme přinesli

Navrhli jsme realizovat analytické řešení pro detekci alarmujících aktivit uživatelů v interních informačních systémech. Naším záměrem bylo vytvořit uživatelsky přívětivou aplikaci, která umožní monitorovat podezřelé chování uživatelů na pravidelné bázi a tím umožní předcházet informačním hrozbám.

Řešení jsme vytvořili na platformě ADWnow! (www.adwnow.cz), což je platforma pro tvorbu a dodávku datových skladů formou služby. Platforma načítá logy interních aplikací a řešení pro datovou analýzu prostřednictvím přednastavených reportů a dashboardů poskytuje požadované informace koncovým uživatelům.

Navržené řešení díky dennímu loadu dat umožnilo mnohem širší využití se systematickou analýzou podezřelého chování uživatelů.

Rozsah dodávky:
 • úvodní přehled
 • neúspěšná přihlášení
 • přehled o nových uživatelských účtech
 • pokusy o změnu hesla
 • použití neplatného aktivačního kódu
 • pokusy o neautorizované přístupy
 • aplikační chyby
 • přihlášení v neobvyklý čas
 • přihlášení ze zastaralého webového prohlížeče
 • přihlášení z neobvyklé IP adresy
 • neautorizované přístupy z mobilních zařízení

Další přidaná hodnota

Úspora času při analýze nestrukturovaných informací z aplikačních logů.

Proaktivní upozornění na neobvyklé situace.

Ucelený přehled chování uživatelů v informačním systému.

Přehledné grafické uživatelské rozhraní.

Poskytnutí řešení formou služby (bez nároků na infrastrukturu, bez nároků na administraci a support, celá služba v zodpovědnosti jednoho dodavatele),
skokové zvýšení rozsahu analyzovaných dat.

Zajímá vás podobné řešení?